Aktualności dla słuchaczy


Dotyczy słuchaczy kierunku: Opiekun medyczny

Zajęcia w dniu 20.10.2018r. rozpoczną się o godzinie 11.15 natomiast w dniu 21.10.2018r. rozpoczną się o godzinie 8.30 (bez zmian).

Dyrektor szkoły

19.10.2018


Jesteś cudzoziemcem  a chcesz zdobyć polskie kwalifikacje zawodowe?

Zgłoś się do Szkoły Policealnej   dla Dorosłych  „Proedu” w Szczecinie i podejmij naukę na kierunkach, po ukończeniu których na pewno otrzymasz pracę tj rachunkowość,  informatyka, opiekun medyczny/opiekun osoby starszej, technik masażysta.

Jeśli uzyskasz kartę Polaka,  zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy  możesz u nas uczyć się za darmo.

Nauka prowadzona jest w języku polskim wiec dla chętnych chcących podszkolić swój język polski organizujemy dodatkowe kursy języka polskiego.

Pomagamy w uzyskaniu zgody na pobyt w Polsce na czas nauki.

Nasi absolwenci nie muszą zdawać  egzaminu zewnętrznego (B1) ze znajomości języka polskiego . Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły .

 

Mogą także podejmować pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia.

03.09.2018


Dotyczy wszystkich słuchaczy

Harmonogram na rok szkolny 2018/2019 w semestrze jesiennym jest już dostępny! Proszę zapoznać się z harmonogramem. Jest jeden harmonogram dla całej szkoły. Proszę przewinąć w dół lub w górę i odnaleźć swój semestr.

22.08.2018


Facebook