Aktualności dla słuchaczy

Spotkanie słuchaczy kierunku Opiekun medyczny  z pracownikami  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w dniu 16.02.2019r.

Ci którzy wybierają zawód opiekuna medycznego muszą zdawać sobie sprawę z faktu ,że wskutek kontaktu z podopiecznymi jest się narażonym na wiele szkodliwych czynników. Dlatego pamiętaj: „Opiekując się innymi nie zapominaj o zatroszczeniu się o samego siebie”

Czytaj więcej … >>>


Terminy składania deklaracji dla sesji 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019r.).

Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina o obowiązujących terminach składania deklaracji dla sesji: 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019).

18.02.2019 – mija termin składania deklaracji przez zdających w szkole (OE)]

29.03.2019 – mija termin składania deklaracji dla zdających, którzy uzyskali negatywny wynik egzaminu w sesji: 2019 Zima (styczeń – luty 2019)]


Rewolucja w szkołach policealnych.

Wiadomość z ostatniej chwili:

Skorzystaj z szansy i zdobądź  ZA DARMO zawód Technik rachunkowości, Technik Turystyki wiejskiej / uprawnienia rolnicze, Technik Informatyk.

 Od września 2019r. tych  kierunków  w szkole policealnej nie będzie!!!

Zapisy do 25 lutego 2019r. w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej >>>


UWAGA!!!

Dostępne są już harmonogramy zjazdów.

Już wkrótce będą dostępne on-line plany zajęć.

Proszę sprawdzać codziennie 🙂

27.01.2019


Dotyczy słuchaczy zdających egzaminy w sesji: styczeń-luty 2019

Terminy egzaminów zawodowych

T.07
– w dniu 09.01.2019r. godz. 13.00 (część praktyczna)

T.08
– w dniu 09.01.201r. godz. 9.00 (część praktyczna)

A.68
– w dniu 09.01.2019r godz. 9.00 (część praktyczna)
– w dniu 10.01.2019r. godz. 8.00 (część pisemna)

AU.36
– w dniu 10.01.2019r. godz. 10.00 ( część pisemna)
– w dniu 18.01.2019r. godz. 10.00 (część praktyczna)

EE.08

– w dniu 10.01.2019r. godz. 10.00 (część pisemna)
– w dniu 25.01.2019r. godz. 12.00 (część praktyczna)

Na egzamin należy stawić się na 30 min przed rozpoczęciem egzaminu wraz z dowodem tożsamości.

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem

Życzymy powodzenia


Dotyczy słuchaczy kierunku: Opiekun medyczny

Zajęcia w dniu 20.10.2018r. rozpoczną się o godzinie 11.15 natomiast w dniu 21.10.2018r. rozpoczną się o godzinie 8.30 (bez zmian).

Dyrektor szkoły

19.10.2018


Jesteś cudzoziemcem  a chcesz zdobyć polskie kwalifikacje zawodowe?

Zgłoś się do Szkoły Policealnej   dla Dorosłych  „Proedu” w Szczecinie i podejmij naukę na kierunkach, po ukończeniu których na pewno otrzymasz pracę tj rachunkowość,  informatyka, opiekun medyczny/opiekun osoby starszej, technik masażysta.

Jeśli uzyskasz kartę Polaka,  zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy  możesz u nas uczyć się za darmo.

Nauka prowadzona jest w języku polskim wiec dla chętnych chcących podszkolić swój język polski organizujemy dodatkowe kursy języka polskiego.

Pomagamy w uzyskaniu zgody na pobyt w Polsce na czas nauki.

Nasi absolwenci nie muszą zdawać  egzaminu zewnętrznego (B1) ze znajomości języka polskiego . Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły .

 

Mogą także podejmować pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia.

03.09.2018


Dotyczy wszystkich słuchaczy

Harmonogram na rok szkolny 2018/2019 w semestrze jesiennym jest już dostępny! Proszę zapoznać się z harmonogramem. Jest jeden harmonogram dla całej szkoły. Proszę przewinąć w dół lub w górę i odnaleźć swój semestr.

22.08.2018


Facebook