Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi  zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi  zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? 

Zapisz się do Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Proedu” w Szczecinie, na kierunek Technik turystyki wiejskiej.

Nauka w szkole trwa 4 semestry. Zajęcia odbywają się  w weekendy. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego rolniczego w zawodzie Technik turystyki wiejskiej.
Są to dokumenty potwierdzające posiadanie KWALIFIKACJI ROLNICZYCH.

W trakcie nauki zdobędziesz doświadczenie praktyczne. (180 godz. praktyki w biurze turystycznym i 180 godz. w firmie agroturystycznej).

Przystępując do egzaminu na dwie kwalifikacje:

Kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na terenach wiejskich (semestr II);

Kwalifikacja T 8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (semestr IV);

otrzymasz tytuł  Technika turystyki wiejskiej nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wraz z suplementem w języku angielskim.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w  naszym Ośrodku Egzaminacyjnym w Szczecinie.

Ukończenie tego kierunku umożliwia:

  • założenie i prowadzenie własnej firmy turystycznej/agroturystycznej
  • podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, firmach agroturystycznych.

W ramach zajęć oferujemy możliwość wyjazdów na targi i pokazy tematyczne. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień pilota wycieczek.

Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • przygotowywanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych,
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej;
  • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym, organizowanie i świadczenie usług noclegowych.
Facebook