Egzaminy zawodowe

Technik adminsitracji

Aby otrzymać tytuł technika należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu.

W przypadku zawodu Technik administracji aby uzyskać tytuł technika należy zdać egzamin potwierdzający jedną kwalifikację A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec semestru IV.

Do pobrania: deklaracja >>>


Technik turystyki wiejskiej

W przypadku zawodu Technik turystyki wiejskiej aby uzyskać tytuł technika należy zdać egzamin potwierdzający dwie kwalifikacje T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikację T.7. odbywa się pod koniec semestru II, natomiast egzamin potwierdzający kwalifikację T.8. odbywa się pod koniec semestru IV.

Do pobrania: deklaracja >>>


Technik informatyk

W przypadku zawodu Technik informatyk aby uzyskać tytuł technika należy zdać egzamin potwierdzający trzy kwalifikacje zawodowe: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych odbywa się pod koniec semestru II; egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami odbywa się pod koniec semestru III a egzamin potwierdzający kwalifikację zawodową E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami odbywa się pod koniec semestru IV.

Do pobrania: deklaracja >>>


Opiekun osoby starszej

W przypadku zawodu: Opiekun osoby starszej aby uzyskać tytuł opiekuna należy zdać egzamin potwierdzający jedną kwalifikację zawodową: Z.7.Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobę starszą.

Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.7. odbywa się pod koniec semestru IV.

Do pobrania deklaracja >>>

Facebook