Galeria

GALERIA


OPIEKUN MEDYCZNY – EGZAMIN ZAWODOWY

Opiekun medyczny. Nasz standard to 100 % zdawalności na egzaminie zewnętrznym

W rok przygotujemy Cię do zdania egzaminu zewnętrznego. Otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom Technika w zawodzie Opiekun medyczny.

Chcesz wiedzieć jak wyglądają u Nas egzaminy?

Pierwsza cześć egzaminu zewnętrznego to rozwiązanie testu (40 pytań) w wersji elektronicznej. Po 10 minutach znasz wynik.

Druga część egzaminu zewnętrznego to  wypełnienie arkusza egzaminacyjnego i wykonanie  zadania związanego z pielęgnacją osoby chorej.


Rok szkolny 2016/2017
W dniu 03.12.2016 r. zawitała do Szkół dla Dorosłych „Proedu” Magia Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie wigilijne Słuchaczy Szkoły wraz z gronem pedagogicznym, odbyło się w miłej i świątecznej atmosferze. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły składając życzenia świąteczno-noworoczne. Po części oficjalnej odbyły się przyjacielskie rozmowy przy uroczystym stole świątecznym.

Wigilia 2016

Wigilia aszkolna

16 Photos


Rok szkolny 2015/2016

szkola
Nasza szkoła
Przygotowania do egzaminu pisemnego w wersji elektronicznej
P1000917
Pożegnanie z technikiem administracji

Wyjście opiekuna medycznego
Wyjście opiekuna medycznego
Wigilia 2015 w PROEDU
Wigilia 2015 w PROEDU
IMAG0109_3
Szukasz pracy, czy ją sprzedajesz?

Spotkanie z Panią Małgorzatą Krawczak - współautorką książki “Coaching relacji z sobą I bliskimi”
Spotkanie z Panią Małgorzatą Krawczak – współautorką książki “Coaching relacji z sobą I bliskimi”
Opiekun osoby starszej na zajęciach praktycznych
Opiekun osoby starszej na zajęciach praktycznych
Targi TOUR SALON w Poznaniu
Targi TOUR SALON w Poznaniu

Barzkowice
Barzkowice
Dni Otwarte Szkoły z patrolem Radia ESKA Summer City
Dni Otwarte Szkoły z patrolem Radia ESKA Summer City
Dni otwarte NBP
Dni otwarte NBP

Pracowania Aktywizacji społecznej Opiekun osoby starszej
Pracowania Aktywizacji społecznej Opiekun osoby starszej
683A9920
Agathe – Ageing at home
Facebook