Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego

W oparciu o harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego ustalam wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji styczeń-luty 2018:

 

Lp.

 

Kwalifikacja

 

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu
1 E.13. 2018-01-11 10:00
2 E.14. 2018-01-11 12:00
3 T.7. 2018-01-11 08:00
4 Z.4. 2018-01-11 12:00

DYREKTOR
Ewa Mońka

Facebook