Harmonogram przeprowadzania egzaminu praktycznego

W oparciu o szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego przekazany przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustalam wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu  w  sesji  styczeń-luty  2018:

 

Lp.

 

Kwalifikacja

 

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu
1 E.13. 2018-02-08 16:00
2 E.14. 2018-01-12 16:00
3 T.7. 2018-01-10 09:00
4 Z.4. 2018-01-27 08:00
5 Z.4. 2018-01-27 12:00

DYREKTOR
Ewa Mońka

Facebook