***Nauka i praca jednocześnie

OPIEKUN MEDYCZNY/OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.
Nauka i praca jednocześnie.

Osoby, które chcą pracować w zawodzie Opiekun medyczny/Opiekun osoby starszej i są zainteresowane LEGALNĄ PRACĄ w Niemczech na stanowisku opiekun osoby starszej ( umowa o pracę, wynagrodzenie w wys. 3 tys. EURO) mogą podjąć naukę w Szkole Policealnej Dla Dorosłych ‘Proedu w Szczecinie na kierunku Opiekun medyczny/Opiekun osoby starszej.
W trakcie roku szkolnego ukończysz kurs języka niemieckiego, odbędziesz praktykę zawodową w Domu Spokojnej Starości w Niemczech i będziesz mógł /ła podjąć pracę zarobkową. Po ukończeniu szkoły otrzymasz kwalifikacje zawodowe uprawniające do legalnej pracy w Niemczech na stanowisku Opiekun osoby starszej.

Informacje:
Sekretariat (pokój 208): poniedziałki, wtorki i czwartki godz. 10.00-18.00;
70-035 Szczecin, ul. Krzysztofa Kolumba 86 (naprzeciwko Dworca PKP).
Tel.: 91 852 32 25 lub 696 905 730
On-line: http://proedu.szczecin.pl/formularze-on-line/

Dodatkowe informacje:
http://proedu.szczecin.pl/aktualnosci-sluchaczy/
http://proedu.szczecin.pl/opiekun-osoby-starszej/
http://proedu.szczecin.pl/opiekun-medyczny/
http://proedu.szczecin.pl/opiekun-osoby-starszej-moze-lega…/

Facebook