O nas

Szanowni Państwo,
polski rynek pracy nie jest łaskawy dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie. Jak zatem zaplanować swoją ścieżkę kariery, żeby nie dołączyć do grona osób bezrobotnych? Odpowiedź jest prosta – należy w sposób ciągły  podnosić swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe jednak zawsze w powiązaniu z  potrzebami  rynku pracy. Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z  oferty edukacyjnej  Szkół dla Dorosłych „ Proedu” w Szczecinie stworzonej  w oparciu o te potrzeby.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Dodatkowo, także bezpłatnie, zapewniamy podręczniki, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Osoby chcące zdobyć wykształcenie średnie mogą podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (więcej).

Absolwentom szkół średnich (matura nie jest wymagana) proponujemy podjęcie nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych. Kształcimy na kierunkach: technik informatyk, technik administracji, technik turystyki wiejskiej, opiekun osoby starszej, technik rachunkowości, technik BHP, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca. (więcej)

A oto kilka dodatkowych  informacji, które przekonają Państwa, że podjęcie nauki w naszej szkole to właściwy wybór:

  • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że Szkoła uzyskała pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz wydaje państwowe świadectwa i certyfikaty na drukach MEN. Ponadto nasze indeksy i legitymacje uprawniają do zniżek. Możemy także wydawać zaświadczenia do ZUS, MOPR, itp.
  • na każdym z kierunków dla ,chętnych, realizowany jest dodatkowy komponent językowy „Przygotowanie do pracy w krajach UE” co pozwoli opanować język angielski lub niemiecki w stopniu pozwalającym na swobodą komunikację w sytuacjach zawodowych oraz w życiu codziennym zagranicą.
  • nasi absolwenci oprócz wiedzy pozwalającej profesjonalnie wykonywać wybrany zawód zdobędą także umiejętności obecnie najbardziej poszukiwane u potencjalnych pracowników a więc: chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego, umiejętność pracy pod presją czasu i stresu, zdolności komunikacyjne na pograniczu biznesu i technologii, umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań czy  umiejętność budowy relacji z klientem.
  • programy nauczania zostały dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy co daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, tak cenionych przez pracodawców.
  • kadrę stanowią wykładowcy – praktycy  pracujący jednocześnie w zawodach, których nauczają.
  • zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchaczy, w tym osób w wieku poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.
  • Jednak nie samą nauką słuchacz żyje… Dlatego zachęcamy Państwa do rozwijania swoich zainteresowań osobistych w Klubie Wolontariuszy „Agathe”, Kole Informatycznym, Klubie Fotografa, oraz  Klubie Turysty.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

Facebook