* Opiekun osoby starszej  może legalnie  zarabiać nie 1000 ale 3000 Euro

* Opiekun osoby starszej może legalnie zarabiać nie 1000 ale 3000 Euro

Polacy z dyplomem opiekuna osób starszych mogą legalnie pracować w Niemczech jako opiekun osoby starszej i otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swoich kwalifikacji uzyskanych w Polsce. Jest to ok 3 tyś Euro miesięcznie.

Jednak większość z nich zarabia dużo mniej, pracując jako pomoc w domu opieki społecznej lub pomoc domowa.

Tymczasem w Niemczech można uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji w zawodzie opiekun osoby starszej wyuczonym w Polsce. Według nowych zasad niemiecki urząd uzna kwalifikacje opiekuna osoby starszej zdobyte w Polsce, jeśli stwierdzi, że nie ma znaczących różnic pomiędzy wykształceniem zdobytym w naszym kraju a porównywalnym wykształceniem w Niemczech lub poprosi o odbycie krótkiego kursu doszkalającego.

Zatem czy warto pokusić się o zdobycie zawodu opiekuna osób starszych w polskiej szkole policealnej? Oczywiście, że tak. Trzeba jednak wybrać odpowiednią szkołę, tzn. taką, która nie tylko przygotuje słuchaczy dydaktycznie i językowo do pracy w Niemczech, ale również taką, w której zna się procedurę nostryfikacji dyplomu i będzie pośredniczyć w załatwianiu formalności związanych ze składaniem wniosków o uznanie wykształcenia w niemieckich urzędach. Dlatego zapraszam do Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Proedu” w Szczecinie.

Naszym absolwentom kierunku Opiekun osoby starszej, którzy zdecydują się na pracę poza granicami kraju (np. Niemcy) damy możliwość: legalnego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami a więc na stanowisku Opiekuna osoby starszej co zapewni godne warunki płacy (ok. 3 tyś Euro).

Znajomość języka niemieckiego jest jednym z decydujących kryteriów dla niemieckich pracodawców, dlatego kładziemy duży nacisk na naukę komunikatywnego, zawodowego języka obcego. Nasz program nauczania został wzbogacony o dodatkowy, bezpłatny moduł językowy oraz możliwość wyjazdu na zagraniczne, płatne praktyki zawodowe w niemieckich instytucjach opiekuńczych.

Współpracujemy także z niemiecką agencją zatrudnienia. Dzięki jej doświadczeniu i znajomości procedury uznawania dyplomów w niemieckich urzędach, nasi słuchacze będą mogli liczyć na pomoc przy załatwianiu formalności w stosownych urzędach w Niemczech, a po pomyślnym przejściu procedury rekrutacyjnej, na legalną pracę na stanowisku Opiekuna osoby starszej.

Facebook