Opiekunka środowiskowa

W związku z pogłębiającym się starzeniem społeczeństwa zarówno w kraju i Europie Zachodniej wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnie wyszkolone osoby do opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi. Zawód opiekunki środowiskowej skierowany jest do osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym rodzinom oraz osobom poszkodowanym przez różne zdarzenia losowe.

Opiekunki środowiskowe prowadzą szczegółową dokumentację wszystkich wykonywanych przez siebie czynności i inicjatyw, udzielają pomocy i świadczą usługi opiekuńcze, pomagają podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradzają mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego, kontaktują się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów materialnych, mieszkaniowych, zdrowotnych, rodzinnych i prawnych podopiecznego, motywują osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Opiekunka środowiskowa może znaleźć zatrudnienie w:

  • domu podopiecznego;
  • domach pomocy społecznej;
  • domach dla samotnych matek;
  • środowiskowych domach samopomocy;
  • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej;
  • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza;
  • domach później starości, hospicjach;
  • placówkach paliatywnych.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.05 .

W programie nauczania: podstawy psychologii, zagadnienia z socjologii, teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka, organizacja opieki środowiskowej, język migowy, język obcy w pomocy społecznej, opieka i pielęgnacja człowieka, aktywizacja osoby podopiecznej.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub po zalogowaniu.

Facebook