Rekrutacja- Szkoła Policealna

Rekrutacja trwa !!!
Nowo utworzone  semestry zaczynają zajęcia we wrześniu 2016r.

 

Zapraszamy absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana) na kierunki:

 • opiekun osoby starszej;
 •  technik informatyk;
 •  technik administracji;
 •  technik turystyki wiejskiej;
 •  technik BHP;
 •  technik rachunkowości;
 •  technik weterynarii;
 •  technik usług kosmetycznych;
 • opiekun medyczny;
 • opiekunka dziecięca

Wymagane dokumenty:

 • zgoda na wykorzystywanie wizerunku – pobierz druk
 • wniosek – wypełniony druk opracowany przez szkołę – pobierz druk
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki -skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • kopia dowodu osobistego;
 • trzy fotografie.
Facebook