* Gry na tablety

 

Umiejętność programowania aplikacji i gier na telefony i tablety jest bardzo poszukiwana na rynku pracy ze względu na potencjalnie duże zarobki w firmach informatycznych a także duży popyt na tego rodzaju aplikacje.

System Android znacząco przeważa na urządzeniach mobilnych dlatego programowanie pod tę właśnie platformę systemową ma przyszłość na rynku IT.

Osoby które znają podstawy programowania a szczególnie te, które poznały choć w podstawach język Java powinny skorzystać z kursu jako początku swojej ścieżki zawodowej programisty aplikacji na urządzenia mobilne. Będzie można poznać szczegóły i zasady dotyczące grafiki 2D oraz nauczyć się jak budować własne algorytmy na potrzeby gier.

30 godzin kursu – 15 godzin na teorię i drugie tyle na własne projekty uczestników kursu.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi  zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? 

Zapisz się do Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Proedu” w Szczecinie, na kierunek Technik turystyki wiejskiej.

Nauka w szkole trwa 4 semestry. Zajęcia odbywają się  w weekendy. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego rolniczego w zawodzie Technik turystyki wiejskiej.
Są to dokumenty potwierdzające posiadanie KWALIFIKACJI ROLNICZYCH.

W trakcie nauki zdobędziesz doświadczenie praktyczne. (180 godz. praktyki w biurze turystycznym i 180 godz. w firmie agroturystycznej).

Przystępując do egzaminu na dwie kwalifikacje:

Kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na terenach wiejskich (semestr II);

Kwalifikacja T 8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (semestr IV);

otrzymasz tytuł  Technika turystyki wiejskiej nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wraz z suplementem w języku angielskim.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w  naszym Ośrodku Egzaminacyjnym w Szczecinie.

Ukończenie tego kierunku umożliwia:

  • założenie i prowadzenie własnej firmy turystycznej/agroturystycznej
  • podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, firmach agroturystycznych.

W ramach zajęć oferujemy możliwość wyjazdów na targi i pokazy tematyczne. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień pilota wycieczek.

Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • przygotowywanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych,
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej;
  • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym, organizowanie i świadczenie usług noclegowych.

* Jak konstruować strony internetowe- kurs programowania?

Obecnie rynek wymaga coraz większej specjalizacji w sektorze IT, dlatego osoby chcące zdobyć dodatkowe umiejętności i wiedzę w tym zakresie zapraszamy na KURS PROGRAMOWANIA.

Zajęcia w każdą środę od godz 16.30 ( 4 godz lekcyjne). Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.

Po ukończeniu kursu słuchacze będą umieli budować programy na potrzeby klientów indywidualnych a także firm.

Kurs daje możliwość poznania metod i narzędzi pozwalających na wykorzystanie rynku aplikacji desktopowych oraz internetowych. Osoby uczestniczące w kursie nauczą się jak przygotować komputer do programowania i budowy aplikacji przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania. Uczestnik pozna zasady programowania strukturalnego, proceduralnego, obiektowego oraz sposoby budowy aplikacji konsolowych i okienkowych.

Poznając język skryptowy Javascript zyskujemy umiejętność konstruowania stron internetowych z zaawansowanymi mechanizmami wzbogacającymi ich działanie.

 

Kurs programowania – zakres

Ilość godzin

C++

33

Java

9

Javascript + podstawy Three.js

18

60

 

* Ostatni dzwonek dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego?

Od września 2017r. rusza reforma edukacji . W Liceum Ogólnokształcącym „Proedu” w Szczecinie, ul. Krzysztofa Kolumba 86 jeszcze możesz ukończyć 3-letnie dzienne Liceum Ogólnokształcące (2 lata po zasadniczej szkole zawodowej ).

Nauka 3 dni w tygodniu. Zaczynamy od lutego 2017r.

Zapraszamy także do naszego Liceum Ogólnokształcącego osoby , które chcą się uczyć w weekendy

Nauka co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Prowadzimy nabór na semestr I oraz semestry wyższe.

Ucząc się w naszym liceum zdobędzie wykształcenie średnie i zdasz egzamin maturalny !!!

Ale nie tylko…..

Możesz jednocześnie zdobywać kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach informatycznych, rachunkowości, administracji, medycznych, turystyce.

1
Zdjęcie 1. Technik Informatyk. Zajęcia w ramach robotyki.©
4
Zdjęcie 2. Opiekun osoby starszej. Zajęcia i wsparcie.©
2
Zdjęcie 3. Opiekun osoby starszej. Zajęcia z modułu: Aktywizacja osób starszych.©
3
Zdjęcie 4. Technik turystyki wiejskiej. z modułu: Opieka Zajęcia z przedmiotu Usługi agroturystyczne.©

 

Jednak nie samą nauką słuchacz żyje…

W trakcie roku szkolnego organizujemy spotkania integracyjne, wyjazdy na targi i pokazy, spotkania międzynarodowe czy wycieczki tematyczne.

5
Zdjęcie 5.©.Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego.
7
Zdjęcie 6.©.Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego.
6
Zdjęcie 7.©.Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego.
8
Zdjęcie 8. Rajd turystyczny zakończony wspólnym grillowaniem. ©
11
Zdjęcie 9. Doskonalenie umiejętności jezykowych. Pobyt w Berlinie. ©
10
Zdjęcie 10. Wigilia szkolna. ©
9
Zdjęcie 11. Wymiana doświadczeń w ramach projektu współpracy międzynarodowej „Agathe”. ©
Facebook