***Wyprawa do 13 Dębów

Nasi „Turyści” z kierunku Technik Turystyki wiejskiej właśnie wrócili z kolejnej ciekawej wyprawy.

Byliśmy w Gospodarstwie Agroturystycznym w „Trzynastu Dębach” w Kołbaskowie 1a. Gospodarstwo leży dosłowne „rzut beretem”  od Szczecina. Prowadzi je z  ujmującą gościnnością Pani Elżbieta Szewczyk –Poczwardowska.

„Trzynaście Dębów” to doskonały przykład jak dosłownie z niczego, z bardzo ograniczoną ilością  środków finansowych można stworzyć zaczarowane miejsce , oazę spokoju  tuż za granicami wielkiego miasta. Pani Elżbieta zaczęła tworzyć swoją firmę  4 lata temu. Wykorzystała przy tym możliwości wsparcia finansowego w ramach tzw „dotacji unijnych” i stworzyła biznes plan, którego realizacja zakończyła się sukcesem. Patrząc na „Trzynaście Dębów” z perspektyw Szczecina  jest to doskonałe miejsce do wypoczynku dla rodzin z małymi dziećmi  czy wędkarzy. Pani Elżbieta ma również w ofercie  organizację przyjęć okolicznościowych  czy spotkań integracyjnych.   W zeszłym sezonie odbył się tam nawet ślub i wesele.

Źródło: http://www.kolbaskowowypoczynek.pl
Czas na małe co nieco…

Organizatorka wyjazdu –  nauczyciel  przedmiotu Usługi agroturystyczne pani Katarzyna Galińska tak wyjaśnia cel pobytu słuchaczy w gospodarstwie:…  Uważam, że zajęcia teoretyczne to jedynie niezbędna podstawa  na tym kierunku. Istota rzeczy leży w pokazaniu słuchaczom jak działa firma agroturystyczna w rzeczywistości. Co prawda  większość ze słuchaczy ma już ziemię  uprawną, niektórzy prowadzą własne gospodarstwa , produkują pyszne miody , uprawiają ekologiczne truskawki ale myślą też  o założeniu firmy agroturystycznej. A nic nie przygotuje  ich tego lepiej jak spotkania z ludźmi, którzy „już to przeszli” i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, pokazać, które z pomysłów okazały się porażką,  a które sukcesem.  W trakcie pobytu w  „Trzynastu Dębach”  słuchacze zapoznali się z  gospodarstwem, jego organizacją i funkcjonowaniem oraz wymienili się z właścicielką swoimi doświadczeniami. Po konsultacjach był czas na relaks i konsumpcję pieczonych ziemniaków oraz kiełbaski z grilla.

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie za ciepłe przyjęcie oraz przekazanie wielu praktycznych uwag dotyczących organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

To zadziwiające – mów Dyrektor Szkoły Pani Ewa Mońka. Jestem rodowitą Szczecinianką a dopiero teraz odkryłam ten uroczy zakątek. Niestety moja praca zawodowa nie pozwala mi na dłuższe wyjazdy dlatego  z chęcią przyjadę tu ze swoją rodziną nawet na kilka godzin, bo każde z Nas znajdzie tu coś dla siebie: trampoliny i plac zabaw, boisko do gry w piłkę, możliwość wędkowania (w malowniczym stawie są  liny i karpie) czy odpoczynek w starym sadzie.

 

A oto wrażenia słuchaczy:

 Pani Ania T:

…Przesympatyczna właścicielka oprowadziła nas po całym terenie wypoczynkowym i  opowiedziała nam jak zrodził się pomysł na taką działalność. Dowiedziałam się również jak borykała się z brakiem wiedzy (ustawy i przepisy) co spowodowało wiele przeszkód na drodze do osiągania zysku z działalności. Wytrwałość i zamiłowanie do tego co zrodziło się z braku innych możliwości pozwoliło aby w ciągu kilku lat stworzyć miejsce, może nie zbyt wielkie powierzchniowo ale z pomysłem. Podczas biesiady przy grillu Pani Elżbieta mówiła także o wsparciu i

Przesympatyczna właścicielka…

finansowym i duchowym   wielu życzliwych ludzi, o dzięki którym to miejsce istnieje. Otworzyło mi to oczy na wiele aspektów, o których wcześniej nawet bym nie pomyślała. Wiedza i chęć dzielenia się nią, która wychodzi od gospodyni spowodowała, że z całą pewnością odwiedzę to miejsce jeszcze nie raz i z wielkim szacunkiem dla wysiłku osób zaangażowanych będę podziwiać jak zmienia się to uroczysko. Będąc na miejscu można zagubić się w ciszy spokoju i uroku otaczającej nas przyrody.

 

 Panie: Ania W Joanna J, Ania N. Iza R.

Wizyta w gospodarstwie  agroturystycznym pozwoliła na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach. Praktyczne wskazówki oraz doświadczenie Pani właścicielki pozwoliły zweryfikować nasze wyobrażenia o prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego , dokumentacji z tym związanej , możliwościami pozyskania dofinansowania oraz obsługą gości.

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie rolnicze oraz kwalifikacje rolnicze uprawniające do zakupu ziemi  zgodne z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? 

Zapisz się do Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Proedu” w Szczecinie, na kierunek Technik turystyki wiejskiej.

Nauka w szkole trwa 4 semestry. Zajęcia odbywają się  w weekendy. Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego rolniczego w zawodzie Technik turystyki wiejskiej.
Są to dokumenty potwierdzające posiadanie KWALIFIKACJI ROLNICZYCH.

W trakcie nauki zdobędziesz doświadczenie praktyczne. (180 godz. praktyki w biurze turystycznym i 180 godz. w firmie agroturystycznej).

Przystępując do egzaminu na dwie kwalifikacje:

Kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na terenach wiejskich (semestr II);

Kwalifikacja T 8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (semestr IV);

otrzymasz tytuł  Technika turystyki wiejskiej nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wraz z suplementem w języku angielskim.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w  naszym Ośrodku Egzaminacyjnym w Szczecinie.

Ukończenie tego kierunku umożliwia:

 • założenie i prowadzenie własnej firmy turystycznej/agroturystycznej
 • podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, firmach agroturystycznych.

W ramach zajęć oferujemy możliwość wyjazdów na targi i pokazy tematyczne. Istnieje możliwość zdobycia uprawnień pilota wycieczek.

Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
 • przygotowywanie, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych,
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym;
 • planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej;
 • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym, organizowanie i świadczenie usług noclegowych.

* Ostatni dzwonek dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego?

Od września 2017r. rusza reforma edukacji . W Liceum Ogólnokształcącym „Proedu” w Szczecinie, ul. Krzysztofa Kolumba 86 jeszcze możesz ukończyć 3-letnie dzienne Liceum Ogólnokształcące (2 lata po zasadniczej szkole zawodowej ).

Nauka 3 dni w tygodniu. Zaczynamy od lutego 2017r.

Zapraszamy także do naszego Liceum Ogólnokształcącego osoby , które chcą się uczyć w weekendy

Nauka co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Prowadzimy nabór na semestr I oraz semestry wyższe.

Ucząc się w naszym liceum zdobędzie wykształcenie średnie i zdasz egzamin maturalny !!!

Ale nie tylko…..

Możesz jednocześnie zdobywać kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach informatycznych, rachunkowości, administracji, medycznych, turystyce.

1
Zdjęcie 1. Technik Informatyk. Zajęcia w ramach robotyki.©
4
Zdjęcie 2. Opiekun osoby starszej. Zajęcia i wsparcie.©
2
Zdjęcie 3. Opiekun osoby starszej. Zajęcia z modułu: Aktywizacja osób starszych.©
3
Zdjęcie 4. Technik turystyki wiejskiej. z modułu: Opieka Zajęcia z przedmiotu Usługi agroturystyczne.©

 

Jednak nie samą nauką słuchacz żyje…

W trakcie roku szkolnego organizujemy spotkania integracyjne, wyjazdy na targi i pokazy, spotkania międzynarodowe czy wycieczki tematyczne.

5
Zdjęcie 5.©.Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego.
7
Zdjęcie 6.©.Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego.
6
Zdjęcie 7.©.Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego.
8
Zdjęcie 8. Rajd turystyczny zakończony wspólnym grillowaniem. ©
11
Zdjęcie 9. Doskonalenie umiejętności jezykowych. Pobyt w Berlinie. ©
10
Zdjęcie 10. Wigilia szkolna. ©
9
Zdjęcie 11. Wymiana doświadczeń w ramach projektu współpracy międzynarodowej „Agathe”. ©

Jak zdobyć wykształcenie rolnicze? Dotyczy technik turystyki wiejskiej.

Fot. Szkoła Policealna dla Dorosłych ”Proedu” w Szczecinie. Zajęcia praktyczne.

Jak zdobyć wykształcenie rolnicze?

Aby zdobyć wykształcenie rolnicze wystarczające jest ukończenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych ”Proedu” w Szczecinie o kierunku Technik turystyki wiejskiej.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Więcej informacji: www proedu.szczecin.pl.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016, gdzie określa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: wykształcenie średnie rolnicze

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U.  z 2012 r., poz. 109) gdzie umieszczony jest wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, których ukończenie lub posiadanie uznaje się za posiadanie kwalifikacji rolniczych.

  Dodatkowe informacje:

  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kwalifikacje-rolnicze

Facebook