Współpraca międzynarodowa

scSECOND CHANCEsc2
zbuduj swoją przyszłość 

październik 2013 -wrzesień 2015
Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

„SECOND CHANCE” TO SZANSA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO:

Nowoczesny model kształcenia zawodowego w formie modułów sprawdzonych
w Niemczech i Szwajcarii;
Możliwość skrócenia czasu szkolenia i dostosowania programu do indywidualnych potrzeb pracownika i pracodawcy;

„SECOND CHANCE” TO SZANSA DLA PRACOWNIKA:

Kompleksowy program wsparcia dla osób, które chcą podjąć i kontynuować naukę w systemie nieformalnym:

  • 20% płatnego czasu pracy przeznaczone na naukę zawodu;
  • możliwość nauki zawodu w miejscu pracy;
  • elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb edukacyjnych;
  • skrócony program nauczania zawodu opracowany na podstawie analizy posiadanych umiejętności i zawierający moduły szkoleniowe niezbędne do uzupełnienia wiedzy.

„SECOND CHANCE” TO SZANSA DLA PRACODAWCY:

  • szkolenia dostosowane do rzeczywistych potrzeb firmy i pracownika;
  • szybki wzrost kompetencji zawodowych pracowników gwarancją wzrostu jakości usług świadczonych przez firmę;
  • możliwość otrzymania i wykorzystania marki „Second Chance Giver” w działaniach marketingowych.

Więcej informacji na www.secondchanceproject.net lub www.interdydaktyk.pl,
Centrum Rozwoju Kariery „INTERDYDAKTYK”,
Tel. 0048 91 852 32 25, e-mail: biuro@interdydaktyk.pl

Partnerzy:

sc3

Facebook