REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2022/2023

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNY 2022/2023

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA SEMESTR JESIENNY ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapraszamy do Szkoły Policealnej PROEDU na jeden z naszych kierunków:

  • Technik Administracji – 2 lata,
  • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 1,5 roku,
  • Technik Usług Pocztowych i Finansowych – 1 rok,
  • Opiekun Medyczny – 1,5 roku,
  • Opiekun Osoby Starszej – 2 lata,
  • Opiekunka Dziecięca – 2 lata,
  • Technik Masażysta – 2 lata,
  • Technik Podolog – 2 lata,
  • Technik Terapeuta – 2 lata.

Wymagane dokumenty:

– obywatele polscy: wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj )świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), dwa zdjęcia (3,5cmx4,5cm). Po złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły, kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie i będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

– cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego 2022: wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj), świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem, dwa zdjęcia (3,5cmx4,5cm), dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Polski (paszport, karta pobytu, potwierdzenie złożenia wniosku o kartę pobytu do wglądu). Po złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły, kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie i będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

UWAGA

– obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022: składają wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj), oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego i przekroczeniu granicy Polski po 24 lutego 2022 (do pobrania tutaj), (paszport z pieczątką potwierdzającą datę przekroczenia granicy do wglądu). Po złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły, kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie i będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

Wszystkie dokumenty są również dostępne w sekretariacie.

Dodaj komentarz