Sposób przekazywania prac kontrolnych

Sposób przekazywania prac kontrolnych

Sposób przekazywania prac kontrolnych nauczycielom:

 

  1. Warunkiem przystąpienia do sesji egzaminacyjnej z danego przedmiotu jest oddanie w terminie pracy kontrolnej oraz uzyskanie z tej pracy oceny pozytywnej.

  2. Tematy prac kontrolnych, termin oddania pracy oraz wymagania dotyczące treści są dla Państwa umieszczone na platformie edukacyjnej  Classroom.

  3. Proszę zapoznać się z informacją dotyczącą plagiatów i praw autorskich.

  4. Prace kontrolne umieszczamy w Classroom w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

  5. Aby oddać pracę kontrolną należy:

  • wypełnić stronę tytułową (wyłącznie w wersji elektronicznej),

  • dołączyć treść pracy w formie skanu lub zdjęcia- na każdej stronie pracy musi być umieszczone imię i nazwisko słuchacza,

  • całość (stronę tytułową wypełnioną w wersji elektronicznej oraz treść pracy) należy umieścić w Classroomie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

Prace przesłane po terminie będą sprawdzane wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez nauczyciela.

Dodaj komentarz