Jeśli chcesz zdobyć zawód Technika rachunkowości, zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

 

Symbol cyfrowy zawodu 431103

Czas trwania kursu: 1 rok

Od kwietnia 2023r. zaczynamy zajęcia w ramach kwalifikacji:

 

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Przedmioty:

 • prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń;
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • język angielski zawodowy;
 • podstawy ekonomii i statystyki;
 • BHP;

 

EKA.07 – prowadzenie rachunkowości.

Przedmioty:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sprawozdania i analizy finansowe;
  język angielski zawodowy;
 • podstawy ekonomii i statystyki;
 • BHP;

 

Nasz kurs jest dla Ciebie, jeżeli:

 • pracujesz już w tym zawodzie, ale potrzebujesz formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji;
 • stawiasz na swój rozwój zawodowy;
 • chciałbyś zdobyć nowy zawód lub uzupełnić swoje wykształcenie;
 • przerwałeś naukę zawodu, ale chciałbyś ją teraz kontynuować;
 • masz ukończone 18 lat oraz szkołę podstawową, gimnazjum, zawodową lub średnią;

 

Aby zapisać się na kurs, złóż w sekretariacie poniższe dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu na Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

 

Oferujemy wygodny i elastyczny tryb prowadzenia zajęć:

 • otrzymasz dostęp do zajęć teoretycznych na platformie online – logujesz się, kiedy chcesz i uczysz się, kiedy masz czas.
 • zajęcia praktyczne odbywają się w szkole w systemie weekendowym (średnio co dwa tygodnie).
 • praktyki zawodowe odbywasz u pracodawcy.

 

Jeśli ukończysz kurs:

 • możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji EKA.05  i/lub EKA.07, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym.
 • Jeśli zdasz egzamin w ramach jednej z kwalifikacji, otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej.
 • Jeśli zdasz egzamin w ramach obu kwalifikacji i posiadasz wykształcenie średnie, otrzymasz:
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika rachunkowości
 • prawo do wykonywania zawodu.

 

Po ukończeniu naszego kursu możesz pracować w:

 

 • biurach rachunkowych;
 • bankach;
 • urzędach skarbowych;
 • biurach podatkowych;
 • urzędach administracji;
 • przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych;
 • w ramach własnej działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych.

 

Zapisz się w sekretariacie Szkoły przy ul. K. Kolumba 88/89 (za szlabanem) w Szczecinie.