Wniosek o przyjęcie na kurs

Proszę o przyjęcie mnie na kurs organizowany przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „PROEDU” w Szczecinie