do-szkoły-400x321

Formularz zapisu do Szkoły Policealnej

Czas trwania nauki do 2  lat, sobota-niedziela, co dwa tygodnie.

Nauka kończy się wydaniem świadectwa szkolnego potwierdzającego pełne średnie wykształcenie. Jest też możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

unnamed

Formularz zapisu do Liceum Ogólnokształcącego

Czas trwania nauki – 4 lata.

Nauka kończy się wydaniem świadectwa szkolnego potwierdzającego pełne średnie wykształcenie. Jest też możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. 

slon

Formularz zapisu na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Czas trwania kursu – do 1 roku, zależne od kierunku.

Kurs kończy się egzaminem i po zdaniu egzaminu wydaniem dyplomu poświadczającego wykształcenie zawodowe wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

sowa

Formularz zapisu na kursy

Czas trwania kursu – 60 godzin 1 moduł.

Kurs kończy się egzaminem i po zdaniu egzaminu wydaniem dyplomu poświadczającego wykształcenie zawodowe wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.