do-szkoły-400x321

Zapisz się do Szkoły Policealnej

Czas trwania nauki do 2 lat, sobota-niedziela, co dwa tygodnie.

Nauka kończy się wydaniem świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej, potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego. Obowiązkowo należy przystąpić do egzaminu zawodowego. Jeśli słuchacz zda egzamin, otrzymuje dodatkowo Dyplom wydany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną, potwierdzający posiadanie wykształcenia zawodowego na poziomie technika (średni personel techniczny).

slon

Zapisz się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Czas trwania kursu – do 1 roku, zależne od kierunku.

Po zakończeniu kursu należy przystąpić do egzaminów wewnętrznych z przedmiotów  nauczanych na kursie. Po zdaniu egzaminów Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kursu. Na tej podstawie może przystąpić do egzaminów zawodowych, przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a przeprowadzanych w siedzibie Naszej Szkoły. Po zdaniu egzaminu Słuchacz uzyskuje dyplom poświadczający wykształcenie zawodowe wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

sowa

Zapisz się na kurs

  • JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM ROSYJSKIM/UKRAIŃSKIM
  • JĘZYK POLSKI DLA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM
  • JĘZYK ANGIELSKI
  • JĘZYK NIEMIECKI

Czas trwania kursu – 60 godzin 1 moduł.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.