You are currently viewing REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY ROK SZKOLNY 2023/2024

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapraszamy do Szkoły Policealnej PROEDU na jeden z naszych kierunków:

Technik Administracji – 2 lata,

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 1,5 roku,

Technik Usług Pocztowych i Finansowych – 1 rok,

Opiekun Medyczny – 1,5 roku,

Opiekun Osoby Starszej –  2 lata,

Opiekunka Dziecięca – 2 lata,

Technik Masażysta – 2 lata,

Technik Podolog – 2 lata.

 

 

Wymagane dokumenty:

1) obywatele polscy:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (do wypełnienia w sekretariacie szkoły)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
  • 1 zdjęcie (3,5cmx4,5cm)

2) cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego 2022:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (do wypełnienia w sekretariacie szkoły)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z tłumaczeniem
  • 1 zdjęcie (3,5cmx4,5cm)
  • dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Polski (paszport, karta pobytu, potwierdzenie złożenia wniosku o kartę pobytu)

Dodaj komentarz