Technik masażysta. Czas trwania nauki :  2 lata ( 4 semestry).

 

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

 

Szkoła od 2021 roku realizuje nową podstawę programową. Przygotowujemy do zawodowych egzaminów na kwalifikację MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są w siedzibie Naszej szkoły (Szczecin, ul Krzysztofa Kolumba 86).

 

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej, tj. w od piątku do niedzieli co tydzień

 

Technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w następujących miejscach: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

 

W programie nauczania: organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, podstawy psychologii i socjologii, pierwsza pomoc, anatomia z fizjologią, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, język migowy, teoretyczne podstawy masażu, zagadnienia kliniczne w masażu, język obcy w ochronie zdrowia, praktyki zawodowe.

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia  średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.

Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490)   oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r )  Gminy Miasto Szczecin.