Opiekunki dziecięce samodzielnie świadczą usługi w zakresie fachowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi do 3-4 roku życia, pilnują bezpieczeństwa dziecka oraz dbają o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców, wykonują codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiadają za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców, organizują dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery.

 Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w:

  • charakterze niani wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi,
  • żłobkach,
  • domach opieki,
  • szpitalach, sanatoriach,
  • hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
  • pogotowiach opiekuńczych
  • rodzinnych domach dziecka,
  • interwencyjnych placówkach opiekuńczych.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.11 .

W programie nauczania: Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy oraz psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza, język migowy, pielęgnacja i wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej, praktyki zawodowe.