Opiekunka Dziecięca. Czas trwania nauki :  2 lata ( 4 semestry).

 

Opiekunki dziecięce samodzielnie świadczą usługi w zakresie fachowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi do 3-4 roku życia, pilnują bezpieczeństwa dziecka oraz dbają o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców, wykonują codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiadają za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców, organizują dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, tj. w weekendy co drugi tydzień

 

Od września 2019 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są w siedzibie Naszej szkoły (Szczecin, ul Krzysztofa Kolumba 86).

 

Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w charakterze niani wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi, w żłobkach, domach opieki, szpitalach, sanatoriach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), pogotowiach opiekuńczych, rodzinnych domach dziecka, interwencyjnych placówkach opiekuńczych. M a również możliwość utworzenia własnej działalności, np. klubik dziecięcy.

 

W programie nauczania: Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy oraz psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza, język migowy, pielęgnacja i wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej, praktyki zawodowe.

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia  średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.

Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490)   oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r )  Gminy Miasto Szczecin.