Czas trwania nauki :  1 rok ( 2 semestry).

Zawód technik usług pocztowych i finansowych jest zawodem z wielkimi tradycjami. Technicy usług pocztowych i finansowych znajdują zatrudnienie u operatorów pocztowych oraz w firmach kurierskich i logistycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym i lokalnym.

Co ważne, absolwenci tego kierunku mogą podejmować działalność gospodarczą i pośredniczyć w zawieraniu umów o świadczenie usług pocztowych na rzecz operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej tj w weekendy co drugi tydzień.

Po ukończeniu szkoły będziesz wiedzieć:  jak przyjmować, doręczać  i wydawać  przesyłki  pocztowe, w tym kurierskie, jak realizować  obrót przekazowy,  gotówkowy i bezgotówkowy, jak realizować  usługi  finansowe i bankowe,  jak wykonywać  zadania  ekspedycyjne w usługach pocztowych, w tym kurierskich.

Od września 2019r. realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do zewnętrznych egzaminów zawodowych na kwalifikację: EKA 08. Świadczenie usług  pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych.

Egzaminy zewnętrzne przeprowadzane są w siedzibie Naszej szkoły (Szczecin, ul Krzysztofa Kolumba 86).

Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową. 

W programie nauczania min następujące przedmioty: obrót towarowy, . przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym, pocztowe usługi finansowe, usługi bankowe,  rachunkowość kasowa i sprawozdawczość pocztowa, prace rozdzielczo-ekspedycyjne, język obcy w usługach pocztowych i finansowych.

 

 

Szkoła Policealna „ Proedu” na wszystkich kierunkach, w których kształci posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że świadectwa ukończenia Naszej szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako dokument potwierdzający posiadania wykształcenia  średniego uzyskanego w polskiej szkole ponadpodstawowej.

Możesz Nas sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 118490)   oraz w ewidencji działalności oświatowej (Woś-S.4430.594.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r )  Gminy Miasto Szczecin.