Według najnowszych statystyk europejskie społeczeństwo starzeje się. W związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na domy spokojnej starości w Polsce oraz wysoko wykwalifikowany personel tej branży w krajach Unii Europejskiej. W programie nauczania: organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą, metodyka pracy opiekuńczej, opieka i wsparcie osoby starszej, język migowy, aktywizacja społeczna.

Opiekun osoby starszej pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Aby dobrze wykonywać zawód opiekuna osoby starszej niezbędne są następujące   umiejętności: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Opiekun osoby starszej może być zatrudniony:

  • w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach spokojnej starości lub domach samopomocy;
  • w oddziałach szpitalnych: geriatrycznym i rehabilitacji leczniczej, oraz w instytucjach świadczących usługi opiekuńcze;
  • w prywatnych firmach zajmujących się opieką nad osobami w podeszłym wieku;
  • w prywatnym mieszkaniu osoby starszej.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: MS.07 .

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w pomocy społecznej, opieka nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą, metodyka pracy opiekuńczej, język migowy, opieka i wsparcie osoby starszej, aktywizacja społeczna, praktyki zawodowe.