POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES PRZYJĘTA PRZEZ  

EWĘ MOŃKĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ

CENTRUM EDUKACYJNE „PROEDU” EWA MOŃKA

ADRES: UL. KRZYSZTOFA KOLUMBA 86, 70-035 SZCZECIN, NIP: 8511985455

 

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas niezwykle ważna, dlatego też sporządziliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby udzielić Państwu informacji o przedmiocie przetwarzania danych osobowych zbieranych przez nasz serwis, celu ich gromadzenia oraz wykorzystywania plików cookies.

 

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w aktualnych przepisach prawnych oraz wytycznych, a w szczególności w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych oraz poradników stworzonych przez polski Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje podstawowe

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: Polityka) reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej znajdującej się pod adresem: ___________________.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Ewa Mońka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne „PROEDU” Ewa Mońka, adres: ul. Krzysztofa Kolumba 86, 70-035 Szczecin, NIP: 8511985455.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelny i w sposób klarowny dla osoby której dane są przetwarzane. Jednocześnie Państwa dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami oraz są adekwatne do celów w których będą przetwarzane. Zapewniamy prawidłowość przetwarzanych danych osobowych oraz ich konieczne aktualizacje oraz nie przechowujemy ich dłużej niż jest to niezbędne. Wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych oparte jest o poszanowanie zasady bezpieczeństwa ich przetwarzania.

 

 1. Podstawy oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy i w zakresie poniżej przedstawionym:

 1. Na podstawie zgody która może być przez Państwa wycofana w każdym czasie – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 2. W przypadku sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy której Państwo są stroną lub zawiązania umowy na żądanie strony – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 3. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

 

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej są przetwarzane w zakresie niezbędnych do świadczenia przez nas usług oraz nawiązywania współpracy. Danymi, które przetwarzamy są w szczególności: _____________________________________. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres świadczenia usług lub współpracy chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższe terminy do ich przetwarzania.

 

 1. Uprawnienia osób których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługują określone uprawnienia, zależne od podstawy prawnej przetwarzania, wskazane poniżej:

 1. Uzyskania informacji przy pozyskiwaniu danych osobowych.
 2. Prawie dostępu do danych osobowych osobie której dane dotyczą na zasadach wskazanych w art. 15 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych.
 4. Prawo do sprostowania danych.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z ww. praw  prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@proedu.szczecin.pl bądź na adres do doręczeń: ul. Krzysztofa Kolumba 86, 70-035 Szczecin

 

Odpowiedzi udzielimy w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, przy czym jeżeli żądanie będzie miało charakter skomplikowany termin ten ulegnie przedłużeniu o kolejne 2 miesiące.  Odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej lub pisemnej – w zależności od Państwa wyboru.

 

 1. Ujawnianie danych osobowych

W oparciu o treść art. 28 RODO możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu innym podmiotom. Może to być np. hostingodawca albo inny podmiot z którym współpracujemy celem należytego wykonania usługi. Powierzenie Państwa danych osobowych następuje na mocy odpowiedniej umowy powierzenia danych osobnych lub innego adekwatnego instrumentu prawnego, zapewniającego wysoki stopień bezpieczeństwa ochrony Państwa danych osobowych.

 

W pozostałym zakresie nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji gdy jest to wymagane z uwagi na obowiązuje przepisy prawa np. na żądanie do tego uprawnionego organu.

 

 1. Pliki „Cookies”

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Użytkownik strony korzystając z niej winien wyrazić zgodę na używanie plików w swojej przeglądarce. Rezygnacja z używania plików cookies może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu niniejszej strony.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

Do czego używamy plików cookies?

 

 1. Aby usprawnić działanie niniejszej strony.
 2. Aby sprawdzić popularność niniejszej strony.

 

Jednocześnie wskazujemy, że czas przechowywania plików cookies jest zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

 

 1. Sesyjne pliki cookies – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 2. Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych – te pliki cookies pochodzą od podmiotów współpracujących z właścicielem witryny.

 

Rodzaje plików cookies, z których korzysta administrator danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

 

PLIKI COOKIES

CEL KORZYSTANIA

LOKALIZACJA PLIKU

CZAS PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bezpieczeństwo

Zapewniamy należyte bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych stosując sprawdzone oprogramowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych. Jednocześnie rekomendujemy, aby Państwo również stosowali się do samodzielnych zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Postanowienia końcowe

Zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką i zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany.

 

 1. Kontakt

Kontaktować się można na poniższe dane:

Adres: ul. Krzysztofa Kolumba 86, 70-035 Szczecin

Tel. 91 852 32 25

E-mail: sekretariat@proedu.szczecin.pl