You are currently viewing Ważna Informacja

Ważna Informacja

W związku ze zmianą w przepisach obowiązujących od dnia 24.06.2023r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii  Europejskiej informujemy, że  dotyczy to wyłącznie osób, które nie posiadają ukończenia polskiej szkoły ponadpodstawowej lub polskiej uczelni wyższej.

W przypadku Szkoły Policealnej „Proedu” świadectwo w/w szkoły jest poświadczeniem posiadania znajomości języka polskiego na poziomie B1 uznawanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dodaj komentarz