You are currently viewing Informacja o potwierdzeniu znajomości języka polskiego na poziomie B1 po  ukończeniu Szkoły Policealnej „Proedu”

Informacja o potwierdzeniu znajomości języka polskiego na poziomie B1 po ukończeniu Szkoły Policealnej „Proedu”

W odpowiedzi na częste pytania informujemy, że zgodnie z Ustawą o 
cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r. z późniejszymi zmianami (art. 211 pkt 
3, ppkt 2), świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej „Proedu” jest 
dokumentem, potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B1.
	W razie wątpliwości, można to sprawdzić w następujących
dokumentach:
1. Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r. z późniejszymi zmianami 
(art. 211 pkt 3, pnkt 2).
2. Ustawa z dnia 14.12.2016r. - Prawo oświatowe (art. 2, punkt 2 b); 
art. 18, punkt 1 f).
3. Informacja na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie 
https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/rezydent-dlugoterminowy-ue

Dodaj komentarz