Informacja o potwierdzeniu znajomości języka polskiego na poziomie B1 po ukończeniu Szkoły Policealnej „Proedu”

W odpowiedzi na częste pytania informujemy, że zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r. z późniejszymi zmianami (art. 211 pkt 3, ppkt 2), świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej „Proedu” jest…

Czytaj dalejInformacja o potwierdzeniu znajomości języka polskiego na poziomie B1 po ukończeniu Szkoły Policealnej „Proedu”