Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej

Proszę o  przyjęcie mnie do Szkoły Policealnej  „PROEDU”