Zajęcia z matematyki

Temat: Rozwiązywanie arkusza maturalnego.

Rozwiąż zadania w miarę możliwości samodzielnie. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić wynik – naciskając przycisk SPRAWDŹ lub podejrzeć rozwiązanie naciskając przycisk ROZWIĄZANIE.

Pamiętaj rozwiązanie jest tylko jedną z propozycji rozwiązania!

ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 21. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź.