Szanowni Państwo,
polski rynek pracy nie jest łaskawy dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie. Jak zatem zaplanować swoją ścieżkę kariery, żeby nie dołączyć do grona osób bezrobotnych? Odpowiedź jest prosta – należy w sposób ciągły  podnosić swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe jednak zawsze w powiązaniu z  potrzebami  rynku pracy. Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z  oferty edukacyjnej  Szkół dla Dorosłych „ Proedu” w Szczecinie stworzonej  w oparciu o te potrzeby.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Dodatkowo, także bezpłatnie, zapewniamy podręczniki, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Osoby chcące zdobyć wykształcenie średnie mogą podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (więcej).

Absolwentom szkół średnich (matura nie jest wymagana) proponujemy podjęcie nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych. Kształcimy na kierunkach: technik informatyk, technik administracji, technik turystyki wiejskiejopiekun osoby starszej, technik rachunkowości, technik BHPopiekun medyczny, opiekunka dziecięca. (więcej)

A oto kilka dodatkowych  informacji, które przekonają Państwa, że podjęcie nauki w naszej szkole to właściwy wybór:

  • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że Szkoła uzyskała pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz wydaje państwowe świadectwa i certyfikaty na drukach MEN. Ponadto nasze indeksy i legitymacje uprawniają do zniżek. Możemy także wydawać zaświadczenia do ZUS, MOPR, itp.
  • na każdym z kierunków dla ,chętnych, realizowany jest dodatkowy komponent językowy „Przygotowanie do pracy w krajach UE” co pozwoli opanować język angielski lub niemiecki w stopniu pozwalającym na swobodą komunikację w sytuacjach zawodowych oraz w życiu codziennym zagranicą.
  • nasi absolwenci oprócz wiedzy pozwalającej profesjonalnie wykonywać wybrany zawód zdobędą także umiejętności obecnie najbardziej poszukiwane u potencjalnych pracowników a więc: chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego, umiejętność pracy pod presją czasu i stresu, zdolności komunikacyjne na pograniczu biznesu i technologii, umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań czy  umiejętność budowy relacji z klientem.
  • programy nauczania zostały dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy co daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, tak cenionych przez pracodawców.
  • kadrę stanowią wykładowcy – praktycy  pracujący jednocześnie w zawodach, których nauczają.
  • zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchaczy, w tym osób w wieku poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.
  • Jednak nie samą nauką słuchacz żyje… Dlatego zachęcamy Państwa do rozwijania swoich zainteresowań osobistych w Klubie Wolontariuszy „Agathe”Kole InformatycznymKlubie Fotografa, oraz  Klubie Turysty.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty​