L.p. Przedmiot Tematy prac kontrolnych, egzaminy Wymagania dot. prac Adres email do kontaktów ze słuchaczami
1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 1. Podstawowe prawa konsumenta w Unii Europejskiej 2. Podstawowe prawa konsumenta w Polsce 3. Instytucje zajmujące się ochroną prawa konsumenta w Polsce oraz zakres ich czynności   Praca napisana odręcznie. Termin oddania pracy  04.04.2020   ewabakowska22@wp.pl
2. Podstawy prawa administracyjnego 1.Test obejmujący zagadnienia materialnoprawne z zakresu organów administracji, uchwalania aktów prawnych, prawa konstytucyjnego oraz teorii administracji Test do wykonania,  udzielenie odpowiedzi na co najmniej 1/3 pytań Termin oddania pracy  30.04.2020 radcaprawnykp@wp.pl
3. Podstawy prawa cywilnego 1.Test obejmujący pytania z zakresu części ogólnej oraz części szczególnej prawa zobowiązań Test do wykonania,  udzielenie odpowiedzi na co najmniej 1/3 pytań Termin oddania pracy  30.04.2020 radcaprawnykp@wp.pl
4. Język angielski zawodowy Słowniczek tematyczny na podstawie książki Career Paths: Secretarial Termin oddania pracy  06.06.2020 angielski.proe@gmail.com
5. Pracownia pracy biurowej 1.Kompetencje Organów kontrolujących na przykładzie Państwowej Inspekcji Pracy. 2.Wymień i opisz urlopy pracownicze. 3.Opisz zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop. Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Termin oddania pracy 07.06.2020 kamilsawczuk.proedu @gmail.com
6. Postępowanie w administracji Zadanie egzaminacyjne polegające na rejestracji wniosku, wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych, przygotowaniu decyzji oraz uzupełnieniu metryki sprawy zgodnie ze wskazaniami określonymi w przygotowanym stanie faktycznym i dokumentach Prawidłowe uzupełnienie każdego z dokumentów. Błędami dyskwalifikującymi słuchaczy są: 1) w zakresie rejestracji sprawy: nieprawidłowe określenie symbolu komórki organizacyjnej, oznaczenia teczki, tytułu teczki, osoby wnioskodawcy 2) Przy wezwaniu do uzupełnienia braków: nieprawidłowe określenie organu, adresata oraz braków 3) przy decyzji nieprawidłowe określenie organu, strony postępowania, rozstrzygnięcia wraz z pouczeniem, 4) przy metryce nieprawidłowe określenie wszystkich czynności i ich dat Termin oddania pracy  30.04.2020 radcaprawnykp@wp.pl