L.p. Przedmiot Tematy prac kontrolnych, egzaminy Wymagania dot. prac Adres email do kontaktów ze słuchaczami
1. Podstawy przedsiębiorczości 1.      Wady i zalety własnej działalności gospodarczej. 2.      Charakterystyka form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Napisana ręcznie lub na komputerze (czcionka 12) Termin oddania pracy:  14.06.2020  kryspaw3@wp.pl  
2. Podstawy prawa pracy 1.      Wymienić i scharakteryzować źródła prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i ergonomią. 2.      Określić obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. 3.      Wskazać prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy. 4.      Ochrona pracy pracowników związana z rodzicielstwem. Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Napisana ręcznie Termin oddania pracy: 10.05.2020 kamilsawczuk.proedu@gmail.com  
3. Techniczne bezpieczeństwo pracy   1.      Podstawy rysunku technicznego- test jednokrotnego wyboru( karta odpowiedzi) 2.      Przedstaw na rysunku  formatu A4  określony przedmiot. 3.      Podstawy mechaniki- test jednokrotnego wyboru( karta odpowiedzi)   Poz. 1. Karta odpowiedzi Termin oddania pracy 18.04.2020 Poz.2 Termin oddania pracy 18.04.2020 Poz. 3. Karta Termin oddania pracy 10.05.2020 mowski48@gmail.com
4. Ergonomia w procesie pracy 1.      Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, monotonii, znużeniu. 2.      Konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy 3.      Korzyści wynikające z zastosowania ergonomii korekcyjnej a koncepcyjnej Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Napisana odręcznie Termin oddania pracy: 10.05.2020 kamilsawczuk.proedu@gmail.com  
5. Pracownia komunikacji interpersonalnej Wpływ aktywnego słuchania na komunikacje interpersonalną w pracy zawodowej. Praca na komputerze min. 2 str. (czcionka 12) Termin oddania pracy 30.04.2020 azapalaproedu@gmail.com  
6. Ocena ryzyka zawodowego   1.      Opisz czynniki : niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe (podaj przykłady i skutki oddziaływania na organizm człowieka).   Źródła- min 2, Ilość stron – 3, Termin oddania pracy 09.05.2020 beata.fierek@wp.pl  
7. Zarządzanie systemami BHP 1.      Wymień i opisz różnice miedzy instrukcją a procedurą oraz podaj ich przykłady 2.      Sporządzić wzór instrukcji stanowiskowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach bhp na stanowisko kucharza 3.      Wymień i opisz środki ochrony indywidualnej oraz i obuwie robocze niezbędne podczas wykonywania zadań zawodowych na stanowisko dekarz   Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Napisana ręcznie Termin oddania pracy 24.05.2020 kamilsawczuk.proedu@gmail.com