L.p. Przedmiot Tematy prac kontrolnych, egzaminy Wymagania dot. prac Adres email do kontaktów ze słuchaczami
1. Podstawy prawa pracy 1.      Zespół wypadkowy – skald zadania 2.      Ochrona pracy niepełnosprawnych 3.      Ogólne wymagania z bhp przy wykonaniu prac budowlanych Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Termin oddania pracy– 18.04.2020 kamilsawczuk.proedu@gmail.com  
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy 1.      Określenie minimalnych wymagań BHP dotyczących planowanych pomieszczeń  pracy biurowej oraz wykonanie planu biura 2.      Kwalifikacja podanych w ćwiczeniu pomieszczeń do pomieszczeń pracy 3.      Ocena spełniania wymagań przepisów bhp dotyczących pomieszczenia pracy – hala obróbki skrawaniem 4.      Wykonanie oceny stanu BHP i PPOŻ dowolnego obiektu (w zakresie budynku, pomieszczeń pracy – niepełnym). Obiekt wybiera słuchacz Egzamin Poz. 1,2,3 termin 18.04.2020 Poz. 4 Termin oddania pracy 10.05.2020 mowski48@gmail.com
3. Ergonomia w procesie pracy 1.      Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, monotonii, znużeniu. 2.      Wymieni opisz obciążenia psychiczne i fizyczne na stanowisku pracy z komputerem. 3.      Zasady bezpiecznego ręcznego przenoszenia i podnoszenia ciężarów. Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Termin oddania pracy– 18.04.2020 kamilsawczuk.proedu@gmail.com
4. Zagrożenia w środowisku pracy   1.      Opisz hałas – źródła, skutki oddziaływania, metody ograniczenia i eliminowania niekorzystnego wpływu na pracownika. 2.      Opisz drgania mechaniczne  – źródła, skutki oddziaływania, metody ograniczenia i eliminowania niekorzystnego wpływu na pracownika. Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Termin oddania pracy – 13.06.2020 beata.fierek@wp.pl  
5. Język niemiecki zawodowy w BHP CV (Życiorys) – Lebenslauf       Forma pisemna (praca napisana odręcznie) – Termin oddania pracy: 10.05.2020r. AdrLukSar.praca@gmail.com
6. Ocena ryzyka zawodowego   1.      Wykonać charakterystykę  stanowiska  i jego opis wg podanego uproszczonego wzoru 2.      Zidentyfikować zagrożenia na  stanowisku pracy kucharza na podstawie podanego opisu i listy kontrolnej zagrożeń. 3.       Oszacować ryzyko zawodowe dla  stanowiska pracy dekarz (czynniki niemierzalne; skala trzystopniowa) Egzamin Poz. 1,2 termin 18.04.2020 Poz. 3 Termin oddania pracy  10.05.2020 mowski48@gmail.com
7. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 1.      Opisz cztery elementy definicji wypadku przy pracy (podaj przykłady oraz orzecznictwo sądów). Opisz metodę badania wypadków przy pracy – TOL. Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Termin oddania pracy – 13.06.2020 beata.fierek@wp.pl  
8. Zarządzanie systemami BHP 1.      Zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn. 2.      Zagrożenia wynikające z użytkowania urządzeń mechanicznych. 3.      Wymagania w zakresie BHP związane z eksploatacją maszyn w zakładzie pracy.   Źródła – min.2 Ilość stron min. 3 Termin oddania pracy – 29.03.2020 kamilsawczuk.proedu@gmail.com