Lp Przedmiot Tematy prac kontrolnych, egzaminy Wymagania dot. prac Adres email do kontaktów ze słuchaczami
1. Język niemiecki w rachunkowości Rozliczenia pieniężne i ich dokumentacja (wypełnienie dokumentacji  na podstawie dołączonego załącznika Termin oddania pracy : 16.05.2020r. AdrLukSar.praca@gmail.com
2. Wynagrodzenia i podatki Omów budowę KPIR oraz podaj po dwa przykłady księgowań dla każdej kolumny. Zakres: – krótki opis kolumn, – wzór (druk) księgi, – na druku po 2 przykłady Pisana w komputerze, Max 4 strony, Termin oddania pracy  26.04.2020 piotr.proedu@interia.pl
3. Dokumentacja biurowa Temat pracy zostanie podany w terminie późniejszym —————- iwona.grygorowicz1@wp.pl
4. Biuro wynagrodzeń i podatków Podaj różnice w obliczaniu wynagrodzenia dla pracownika i zleceniobiorcy.   Zakres: – wymyślone wynagrodzenie brutto, – sporządzona lista płac dla pracownika, – sporządzona lista płac dla zleceniobiorcy, – omówienie różnic. Pisana w komputerze, Max 4 strony, Termin oddania pracy 26.04.2020 piotr.proedu@interia.pl