L.p. Przedmiot Tematy prac kontrolnych, egzaminy Wymagania dot. prac Adres email do kontaktów ze słuchaczami
1. Produkcja rolnicza Wpływ uprawy roślin na zdrowie człowieka i środowisko naturalne – zagrożenia i szanse   (w temacie należy ująć wpływ zabiegów polowych, m.in.: mechanicznej uprawy roli, nawożenia i środków ochrony wybranego gatunku grupy roślin – zbóż, okopowych motylkowych, itp.)         Forma pisemna (praca napisana odręcznie). Termin oddania pracy  10.05.2020r. AdrLukSar.praca@gmail.com
2. Usługi agroturystyczne Prowadzenie działalności agroturystycznej. Pobrać i wydrukować dołączony arkusz egzaminacyjny z przykładowym zadaniem. Pobrać i wydrukować dołączone formularz wykorzystania  – t08-2017-zadanie-egzaminacyjne. Wypełnione dokumenty zawarte w formularze  przysłać na e-mail Termin oddania pracy : 24.05.2020 k.galinska@onet.pl  
3. Prowadzenie produkcji rolniczej Produkcja zwierzęca w gospodarstwie agroturystycznym   Wypełnioną kartę przysłać na e-mail Termin oddania pracy: 24.05.2020 k.galinska@onet.pl  
4. Usługi żywieniowe Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w gospodarstwie agroturystycznym. Prace zapisane w WORDZIE (najlepiej w PDF) przysyłać na e-mail Termin oddania pracy 24 05.2020   k.galinska@onet.pl  
5. Usługi noclegowe 1. Dostosowanie gospodarstwa do świadczenia usług noclegowych 2. Działalność marketingowa gospodarstwa agroturystycznego 3. Usługi noclegowe a ochrona środowiska 4. Regulacje prawne dot. świadczenia usług noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym   Praca napisana odręcznie Termin oddania pracy   09.05.2020 ewabakowska22@wp.pl