Nie musisz kończyć uczelni wyższej, aby zdobyć kwalifikacje niezbędne do obsługi różnych systemów operacyjnych, tworzenia aplikacji, projektowania i wykonania sieci komputerowych, budowania atrakcyjnych stron www oraz obsługi programów graficznych.

Technik informatyk posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

  1. Konfiguruje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem, systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Wykonuje prace serwisowe, Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis, hurtownię komputerową.
  2. Wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowe oraz montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.
  3. Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania siecią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Prowadzi działalność usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

  • ośrodkach obliczeniowych;
  • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
  • każdej firmie gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań;
  • firmach w których mają zastosowanie komputery.

Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: EE.08 i EE.09.

W programie nauczania: podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, lokalne sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja systemami operacyjnymi, montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, projektowanie baz danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, praktyki zawodowe.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub po zalogowaniu.