Technik rachunkowości to zawód bardzo uniwersalny. Wiedza zdobyta w ramach tego kierunku jest nieoceniona nie tylko dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Także mikro i małe przedsiębiorstwa, których liczba systematycznie wzrasta na zachodniopomorskim rynku, zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technika rachunkowości.

Technik rachunkowości: prowadzi rachunkowość, rozlicza daniny publiczne, rozlicza wynagrodzenia, rozlicza składki pobierane przez ZUS, prowadzi analizy finansowe, prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

W programie nauczania: działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, język obcy w rachunkowości, rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, biuro rachunkowe, dokumentacja biurowa, biuro wynagrodzeń i podatków, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni

Od września 2017 roku realizujemy nową podstawę programową. Przygotowujemy do egzaminów na kwalifikacje: AU.36 i AU.65.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: sobota / niedziela, dwa weekendy w miesiącu.
Cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry)

Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

  • w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw
  • instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, samorządach terytorialnych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
  • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.