UWAGA! Zmiana siedziby szkoły!

Sekretariat ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin,

pok. 208 (wejście główne)